EN

Дистанционно обучение >>

 

 

  • previous
  • playpause
  • next

ИКТ Център има амбицията да бъде център за знания по информационни и комуникационни технологии, в които да се срещат хора питащи и желаещи да получат още познания с хора знаещи и специалисти в съответни области.
Основното му предимство е предоставяне на качествени услуги, затова Центърът си сътрудничи с редица хардуерни и софтуерни фирми и консултанти в различни области.
Центърът предлага помощ и в успешно участие в европейски проекти. Самият той е създаден с проект по ОП"РЧР". Спечелил и няколко проекта по програма ОП"РЧР" и "Еразъм +".
Промоции >>

Направете своята регистрация за информационния бюлетин на ИКТ Център >>

Детска академия по програмиране за деца 3-6-ти и 7-11-ти клас. Изучават езици за програмиране и информационни технологии с помощта на преподавател по информатика от МГ и се готвят за участие в състезания и олимпиади.
Професионалните обученията, тренинг курсовете и консултациите са предназначени основно за:
• Служители в частни компании, неправителствени организации, държавни и общински институции, които искат да улеснят работата си използвайки технологиите, повишат или променят своята квалификацията.
• Работещи и включени по различни програми по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”, в това число „Аз мога повече”, които включват квалифициращи курсове и курсове за ключови компетенции с ваучери.
• Безработни, търсещи възможности да се реализират на пазара на труда.
• Бизнес мениджъри на средно и високо ниво и ръководители в организации, държавни и общински институции и частни компании.

Обученията по ИКТ са с индивидуален подход към всеки - като програма, учебен материал и методология, които са изцяло съобразени с моментното ниво на обучаваните и специфичните им изисквания, за получаване на практически знания чрез използване на разнообразни интерактивни методи, чрез решаване на конкретни проблеми, свързани с професионалната им дейност.
Започнал като Център по информационни и комуникационни технологии, центърът се се сертифицира и като професионален с Лицензия от НАПОО, включваща професии с акцент отново към работа с компютър.
Центърът е одобрен Доставчик на обучения по ключови компетенции и професионални квалификации по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в това число на програма „Аз мога повече” и добавя обучения по ключови компетентности - изучаване на чужд език /английски и немски/ с А1, А2 и В1 ниво съгласно Европейската езикова рамка.

начало | за нас | промоции | услуги | контакти | полезни връзки

ИКТ Център Copyright © 2013. Всички права запазени.