EN

Дистанционно обучение >>

 

Ще учите в най-комфортната зала с нова техника и софтуер.
За информационния бюлетин на ИКТ Център! >>

  Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

  Обученията са с продължителност 16 академични часа (8 присъствени и 8
  в дистанционна форма) се присъжда
  1 квалификационен кредит.

  Курсове за всички педагогически специалисти повече >>

  За информация повече >>

   

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ предлага курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, в съответствие с разпоредбите на раздел III от Закона за предучилищно и училищно образование и НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Организацията е сертифицирана по ISO 9001:2015 за качество на управлението. Лекторите са преподаватели във ВУЗ и учители с многогодишен опит в провеждане на обучения и тренинги за учители. Обучителната организация разполага с модерно оборудване за реализиране на обучения, базирани на технологии и съвременни методи на преподаване.
Курсовете са насочени към педагогически специалисти от различни нива на образователната система и са свързани с усвояване на специфични умения. Акцент в предлаганите курсове е запознаването със съвременни интерактивни методи и алтернативни педагогически технологии, както и формирането на дигитални компетенции за работа в богата на технологии среда.
Курсове за всички педагогически специалисти повече >>

Организиране на обученията в област Стара Загора се извършва от Радостина Кацарова, лицензиран обучител на ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ.
повече >>


Сертификат и материали
За всички обучения са разработени съответните ресурси на хартиен и електронен носител и учебни материали в електронен вид. По време на присъствената форма на обучение лекторът поставя курсова работа, която трябва да се разработи при дистанционна форма на работа, по време на която обучаемите могат да се консултират с лектора. След успешно разработване и предаване на поставената курсова работа, обучаемите получават удостоверение, с което им се присъжда 1 квалификационен кредит. За издаване на удостоверението всеки обучаем при записване трябва да подаде нужната информация.


Записване
Записването за участие в курсовете става чрез кореспонденция по мейл: r.katsarova@obuchenie-ict.com За допълнителни въпроси: r.katsarova@obuchenie-ict.com и тел. 0878216023. При групово записване информацията за курсистите да се изпрати на посочения мейл. За всеки обучаем трябва да бъде попълнена следната таблица:

име

презиме

фамилия

роден/а на

в гр. (с)

длъжност

Месторабота
(пълно наименование на институцията)

гр. (с.)

обл.

завършил/а
висше училище

ОКС*

специалност

Диплома серия

N (номер)

От (дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ОКС – Образователно-квалификационна степен Таблицата може да бъде изтеглена в Excel формат ТУК. (Ако използвате програмата Word, за да проследите хипервръзката, задръжте натиснат клавиша Ctrl и щракнете върху връзката с левия бутон на мишката.) При индивидуално записване, обучаемият трябва да попълни следния формуляр ТУК


Място на провеждане
Курсовете за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се провеждат в учебните центрове на Образование и технологии в Бургас и София, обучителната зала на ИКТ Център в Казанлък и други градове на страната.
Провеждат се обучения по заявка – на място в съответното училище или детска градина. Образование и технологии разполага със съвременни образователни технологии, с които да обезпечи съответните обучения. При провеждане на изнесени обучения нужното техническо оборудване се договаря между домакините и Образование и технологии.

Цена на обученията
Стандартната цена за обучение при 8 часа присъствена и 8 часа дистанционна форма е 48 лв. на човек. При обучение по заявка за над 40 човека цената е 40 лв. на човек.
Плащане
Заплащането на обучението става по банков път срещу издадена фактура. Уточняване на r.katsarova@obuchenie-ict.com и тел. 0878216023

 

 

 

начало | за нас | промоции | услуги | контакти | полезни връзки

ИКТ Център Copyright © 2013. Всички права запазени.